Барометр Решение Южноукраинского горсовета об избрании Лидии Уманец секретарём – незаконно

Решение Южноукраинского горсовета об избрании Лидии Уманец секретарём – незаконно

Просмотров: 87
19 Березня 2014, 12:45

Как мы уже сообщали, 13 марта состоялась внеочередная 48-я сессия Южноукраинского городского совета.

Одним из вопросов повестки дня было избрание секретаря горсовета.

Предыдущий секретарь горсовета Галина Поликанина написала заявление с просьбой уволить ее сразу после окончания отпуска 21 марта.

Кандидатуру Лидии Уманец предложил городской голова Евгений Квасневский.

В результате тайного голосования им стала представительница «Батькивщины» Лидия Уманец .

Данное решение Южноукраинского городского совета принято с нарушением законодательства Украины:

ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Стаття 5
Стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Особи, зазначені в частині третій цієї статті, подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Учитывая нормы законодательства, Лидия Семёновна Уманец как претендент на должность обязана пройти ряд процедур связанных со специальной проверкой.

Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом.

До проведення спеціальної перевірки залучаються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби – інші центральні органи виконавчої влади.

2. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), зокрема щодо:

3. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.
Более того, Закон чётко ограничивает:

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

4. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографію;

3) копію документа, який посвідчує особу;

4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону;

5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)

5. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних органів державної влади, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині другій цієї статті, запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади.
Помимо того, после всех процедур, Лидия Уманец должна была подать запрос:

Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності – особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

До запиту додаються копії документів, зазначених у частині четвертій цієї статті.
6. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що здійснював перевірку, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.

Южноукраинский городской совет в свою очередь после запроса кандидата готовит справку о результатах проверки:
Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки.
После этого, претендент на должность имеет право ознакомиться з результатами проверки:

Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подавати зазначеним органам свої зауваження у письмовій формі.

И только после всех процедур, кандидатуру на должность секретаря городского совета могли внести на голосование для избрания на должность в органы местного самоуправления.

Прокуратура, как орган осуществляющий надзор за соблюдением законности обязана опротестовать незаконное решение горсовета.

В случае отклонение протеста, оспорить данное решение в судебном порядке.

Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".

© 2013-2022 інформаційний сайт "Барометр"
E-mail: [email protected]
Продукція сайту Барометр є його власністю. Публікація та використання матеріалів дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело.

Редакція сайту може не розділяти думку автора та не несе відповідальності за авторські матеріали.

© 2013-2022 сайт "Барометр".
E-mail: [email protected]