Барометр Отчет городского головы (полный текст 1 часть)

Отчет городского головы (полный текст 1 часть)

Просмотров: 77
7 Листопада 2013, 11:24

Вчера мы сообщали, что Евгений Квасневский отчитался перед громадой города о проделанной за год работе.

По многочисленным просьбам наших читателей приводим полный текст отчета.

Шановні южноукраїнці!
Відповідно до пункту 7 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Запрошуючи громадян міста до відкритого спілкування, хотів би відразу підкреслити, що я обраний міським головою 9 вересня 2012 року, приступив до виконання обов’язків 14 вересня, але з урахуванням того, що мною ще з 27 квітня минулого року, з дня обрання мене секретарем Южноукраїнської міської ради, виконувались обов’язки найвищої посадової особи місцевого самоврядування, то логічно, що хронологічні рамки цього звіту окреслені травнем 2012 та жовтнем 2013 року.

Одним з основних обов’язків міського голови є організація в межах, визначених законом, роботи відповідної ради та її виконавчого комітету;
В звітному періоді Южноукраїнська міська рада, виконавчий комітет працюють набагато стабільніше, організованіше та ефективніше.
В основі такої роботи документи, що визначають суть наших дій.

Крім передвиборної програми міського голови, яка для мене ніколи не була формальним документом, рішень Южноукраїнської ради та її виконкому, – це щорічні національні плани дій по впровадженню Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», це затверджена Кабінетом Міністрів України «Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки», це соціальні ініціативи Президента України Віктора Федоровича Януковича, реалізація яких є наразі головним завданням владних структур з низу до верху.

Наше відповідальне ставлення до виконання делегованих повноважень позитивно змінило відношення до проблем міста з боку керівництва облдержадміністрації. Значно послідовнішою та пліднішою стала співпраця міста та головного підприємства – атомної електростанції.

Також підвищенню ефективності роботи сприяла консолідація більшості депутатів міськради навколо передвиборної програми міського голови, більш організована та ефективна робота депутатських комісій, постійне використання інституту колегії ради для попереднього узгодження проблемних питань.

Позитивний вплив на ефективність роботи депутатських комісій мало рішення ради про зменшення кількості самих депутатських комісій та збільшення їх чисельного складу з п’яти депутатів до шести.

Умовно кажучи – сьогодні міська рада за дві години виконує те, що раніше не могла розглянути і за день.

В звітний період відбулося 21 засідання міської ради: прийнято 508 рішеннь, з них 21 міська комплексна програма. Засідання міської ради та засідання постійних комісій міської ради проходили відповідно до плану роботи міської ради, який затверджується на кожен рік.

Відділом забезпечення депутатської діяльності апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету за звітний період забезпечено підготовку 21 засідання Южноукраїнської міської ради та 21 засідання Колегій ради.

Протягом звітного періоду на контроль поставлено 298 рішень ради. Знято з контролю 61. Всього на контролі залишається 315 рішень міської ради, з них 42 міських програми.

Протокольні доручення та пропозиції надані депутатами в ході сесій постійно відпрацьовуються структурними підрозділами виконкому. 
Постійними комісіями міської ради надана 41 рекомендація за різними напрямками роботи.

До міського голови за звітний період надійшло 67 депутатських звернень. На всі звернення є відповідне реагування, а відповіді надані в термін, встановлений Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Також за звітний період проведено 30 засідань виконавчого комітету, на яких було прийнято 712 рішень. Усі вони стосувалися забезпечення життєдіяльності міста, вирішення конкретних питань юридичних та фізичних осіб, а саме: 
– рішення з питань архітектури та капітального будівництва – 169;
– рішення житлово-комунального напрямку – 45;
– рішення спрямовані на захист майнових інтересів дітей – 163;
– рішень, прийнятих з метою соціального захисту населення – 63;
– рішення щодо розвитку освіти – 25;
– розвитку медицини – 28;
– рішення щодо житлових питань – 43;
– рішення щодо соціально-економічного розвитку міста, питання торгівлі та бюджету – 31.

На контролі знаходяться 28 рішень виконавчого комітету міської ради та 83 розпорядження міського голови.

За звітний період відпрацьовано – 276 розпоряджень голови облдержадміністрації, поставлено на контроль – 97. Всього на контролі, з урахуванням попередніх років, знаходяться – 276 розпоряджень голови ОДА, з них на виконання Указів Президента України – 53.

Після прийняття розпорядження міського голови № 222-р від 01.08.2012 року «Про поліпшення виконавської дисципліни в виконавчих органах Южноукраїнської міської ради» розроблені заходи спрямовані на поліпшення виконавської дисципліни.

Була введена системи контролю, яка унеможливила порушення термінів надання інформації. При співпраці з відділами та управліннями облдержадміністрації виконання доручень наданих Миколою Петровичем Кругловим стало більш якісним та своєчасним.

Так, якщо з вересня 2011року по вересень 2012 по місту зафіксовано 32 порушення виконавської дисципліни, то з вересня 2012 по вересень 2013 року таких порушень зафіксовано тільки 11. Всі вони носять об’єктивний характер і не стосуються термінів звітності.

Мобілізація організаційних зусиль, поліпшення планування та контролю, підвищення ефективності щотижневих апаратних та підсумкових нарад значно вплинула на результативність роботи органів місцевого самоврядування міста, основним завданням яких є поліпшення якості життя громадян.

Як відомо, фінансовою основою територіальної громади міста, що забезпечує можливості виконання як делегованих, так і власних повноважень органами місцевого самоврядування, є бюджет міста.

Бюджет на 2013 рік затверджено на основі показників, доведених Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» для міста Южноукраїнська, в обсязі 178 813,72 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 166 350,67 тис. грн., спеціальний – 12 463,05 тис. грн. За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів затверджено видатки загального фонду в обсязі 33 841,72 тис. грн. Видатки без врахування субвенцій становлять 132 508,95 тис. грн., із них вилучення до державного бюджету – 42 313,4 тис. грн. Обсяг вилучення коштів міського бюджету до державного розраховано Міністерством фінансів України, виходячи із коефіцієнту вирівнювання «альфа» – 0,6 (у 2012 році – 0,9), що на 10,4 млн. грн., або на 20%, зменшило суму вилучення в порівнянні з 2012 роком.

На видатки власне міського бюджету направлено 90 195,55 тис. грн., із них 85% – це захищені статті видатків (заробітна плата бюджетних установ, енергоносії, харчування та медикаменти), 12,5% на виконання міських програм та 2,5% на інше поточне утримання бюджетних установ.

По спеціальному фонду за рахунок власних доходів міського бюджету затверджено кошти в обсязі 8 446,5 тис. грн., державні та обласні кошти у вигляді субвенцій 4 016,55 тис. грн. 

В порівнянні з минулим роком сума видатків міського бюджету у 2013 році збільшилась на 25 608,1 тис. грн., або на 39,1%, в порівнянні з 2011 роком – на 25 157,4 тис. грн., або на 38,7%.

Рішеннями міської ради внесені зміни до міського бюджету на 2013 рік, відповідно до яких за рахунок залишків коштів на рахунках міського бюджету на 01.01.2013 фінансовим ресурсом забезпечено погашення кредиторської заборгованості міського бюджету, яка утворилася в зв’язку із не проведенням платежів органами державної казначейської служби наприкінці 2012 року. За рахунок внутрішнього перерозподілу коштів бюджету передбачено видатки на капітальний ремонт ліфтів в сумі 1 350,0 тис. грн. та інші нагальні потреби міста. 

Збільшено обсяги субвенцій з обласного та державного бюджету по спеціальному фонду на загальну суму 10 864,95 тис. грн.
Виходячи із того періоду цього року, який вже пройшов, спостерігається збільшення надходжень загального фонду на 9580,7 тис. грн., що складає 11,2% росту. Це один із найбільших відсотків приросту дохідної частини бюджету серед міст області.

Але існує складна ситуація із виконанням бюджету в частині закріплених доходів, показники яких доводяться для міста державою, та, відповідно, виникає реальна загроза у забезпеченні фінансування видатків міського бюджету, в першу чергу захищених статей видатків, наявним на рахунку загального фонду грошовим ресурсом.

За попередніми розрахунками на кінець 2013 року очікується недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету близько 10,0 млн. грн. Це пов’язано з тим, що розрахований Міністерством фінансів України для міста Южноукраїнська на 2013 рік обсяг закріплених доходів був початково завищений в порівнянні з реально визначеними макропоказниками міста та не відповідав фактичному росту доходів населення.

Тенденція розрахунків попередніх прогнозних показників доходів бюджету міста, які проводяться Міністерством фінансів України, викликає занепокоєння щодо повторення аналогічної ситуації із завищенням розрахованих відповідно до формульного підходу обсягів доходів і на 2014 рік.

Виконання міського бюджету за видатками здійснюється 9 головними розпорядниками бюджетних коштів, за якими закріплені видатки по утриманню бюджетних установ та виконанню 28 міських програм.

Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету на утримання бюджетних установ займають видатки на галузь «Освіта». За 9 місяців 2013 року на фінансування закладів освіти направлено 43621,9 тис. грн., або 78,2% від загальної суми видатків на утримання бюджетних установ. 

В частині виконання міських програм пріоритетними залишаються напрями соціального захисту населення. З початку 2013 року на заходи соціального направлення по міській комплексній програмі «Турбота» направлено 1177,6 тис. грн.

На міську програму «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2010-2014 роки» за 9 місяців 2013 року з міського бюджету направлено 4827,2 тис. грн., з них на благоустрій міста – 4056,4 тис. грн.

На заходи по програмам соціально-культурного призначення з міського бюджету профінансовано 1026,3 тис. грн.., із них на розвиток культури, фізичної культури, спорту та туризму в місті – 302,8 тис. грн., на програми медичного направлення – 165,3 тис. грн.

Одним з найважливіших напрямків роботи органів місцевого самоврядування – є досягнення стратегічних цілей розвитку економіки, соціальної і культурної сфери міста Южноукраїнська, в основі яких лежить поліпшення якості життя мешканців міста. 

Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.12.2012 № 788 затверджено Програму соціально-економічного розвитку міста Южноукраїнська на 2013-2015 роки, якою визначено основні цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку міста на найближчі 3 роки.

В звітному періоді самими важливими для збереження економічної стабільності в місті, визначені його найближчих перспектив, були заходи пов’язані з продовженням терміну експлуатації першого енергоблоку атомної електростанції. 1 листопада 2012 року були проведені громадські слухання з питання продовження терміну експлуатації енергоблоку №1 Южноукраїнської АЕС, які підтримали діяльність ДП НАЕК «Енергоатом» щодо продовження терміну його експлуатації, за умови належного рівня безпеки блоку та збереження соціально-економічних компенсацій ризику від діяльності ВП ЮУ АЕС для населення зони спостереження, встановлених законодавством.

Разом з тим в звітний період продовжувалася робота щодо удосконалення інвестиційної привабливості міста, залучення в нього інвесторів як з України, так і зарубіжних.

На виконання завдань і доручень Президента України, спрямованих на сприяння встановлення зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відбулась зустріч Южноукраїнських підприємців з польським координатором проекту «Направлення південо–східне» щодо налагодження співпраці. 

Також, в місті Южноукраїнську зареєстроване ТОВ «МЕ-ТА», до статутного фонду якого залучені іноземні інвестиції. Основним видом діяльності підприємства буде виготовлення та реалізація металевих виробів. На першому етапі товариство планує створення 25 нових робочих місць, на другому – ще додатково 30.

Нажаль, склалась критична ситуація із проведенням платежів через органи казначейства при наявності на рахунках міського бюджету бюджетних коштів, в тому числі субвенційних. В зв’язку з цим немає змоги використати кошти субвенцій, які мають інвестиційний характер, в обсягах, профінансованих з бюджету держави. 

Суттєвою складовою економічної та соціальної стабільності міста є розвиток малого та середнього підприємництва. Він забезпечує перш за все створення додаткових робочих місць, наповнення ринку товарами, роботами, послугами та наповнення міського бюджету.

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 25.12.2012 №779 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва в місті Южноукраїнську на 2013-2014 роки. Програма є складовою системи заходів Програми соціально-економічного розвитку міста. Заходи цієї Програми спрямовані на створення на рівні міста сприятливих організаційно-економічних умов для розвитку підприємництва, збільшення прошарку приватних власників.

На виконання соціальних ініціатив Президента України з метою забезпечення виконання заходів вищевказаної Програми, з’ясування проблемних питань у розвитку підприємництва та на виконання передвиборної програми міського голови, за звітній період проведено 4 «круглих стола» з суб’єктами підприємницької діяльності та 4 координаційні комісії з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради, організовано 5 семінарів – нарад за участю контролюючих органів.

На базі Южноукраїнської ОДПІ Миколаївської області ДПС створено центр обслуговування платників податків, для організації роботи якого придбано технічне обладнання за кошти міського бюджету на суму 17,0 тис. грн.

Також 31 травня 2013 року відбулося відкриття Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська, який створено на виконання соціальних ініціатив Президента України, Закону України «Про адміністративні послуги», з метою впровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та забезпечення організації отримання жителями міста усіх або найбільш поширених адміністративних послуг, які надаються органами місцевого самоврядування та органами державної влади.

Іти від вимог людей, їх першочергових потреб основне завдання міської влади.

На виконання передвиборних наказів громадян у 2013 році започатковано проведення в місті щонедільних ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції на території КП «Критий ринок м.Южноукраїнська». У місті з початку року проведено 34 таких ярмарки.

Також, у місті створено 4 сезонні торгівельні майданчики «Базар дачників» виключно для реалізації сільськогосподарської продукції та квітів.
Одним з основних завдань покладених на міського голову є контроль за збереженням та ефективним використання майна територіальної громади. У звітному періоді повернуто до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнськ Критий ринок. Прийнято в комунальну власність від ВП ЮУ АЕС важливий об’єкт соціальної інфраструктури – «Тренувальне поле».

На виконання соціальних ініціатив Президента України для забезпечення житлом інваліда війни придбано за державні кошти квартиру та прийнято в комунальну власність територіальної громади міста.

За кошти міського бюджету придбано в комунальну власність територіальної громади будівлю для розміщення стаціонарного залу для проведення урочистих реєстрацій шлюбу.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органів міських рад надано повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги. Даний напрямок роботи впливає не лише на стан фінансово-господарської діяльності підприємств, але й на фінансовий стан споживачів послуг.

Як відомо в 2012 році міська рада відмінила рішення виконавчого комітету від березня , травня та грудня 2011 року про встановлення тарифів на комунальні послуги та утримання будинків і прибудинкових територій. З червня 2012 року мешканці міста платять за послуги менше. По нашим підрахункам южноукраїнці за останні 17 місяців заплатили за комунальні послуги майже на 4 мільйони гривень менше ніж це було б, як би тарифи не змінили.

Наразі органами місцевого самоврядування вжито ряд заходів, які дозволить і у найближчі роки не збільшувати тарифи на житлово-комунальні послуги та створено робочу групу з попереднього аналізу економічної обґрунтованості цих тарифів, яка забезпечуватиме попередній (до введення в дію тарифів) аналіз економічного обґрунтування тарифів та контроль за дотриманням вимог щодо встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги, згідно з діючими нормативно-правовими актами. 

Також, з метою регулювання питання плати на ринку за торгові місця, прийнято рішення виконавчого комітету, яким встановлена орендна плата за торгові площі на ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів КП «Критий ринок м.Южноукраїнськ».

В Южноукраїнську вживаються заходи щодо реалізації державної регуляторної політики, що сприяє формуванню необхідних нормативно-правових умов для розвитку підприємництва. В реєстрі діючих регуляторних актів станом на 01.10.2013 значиться – 48, у тому числі 35 – це рішення Южноукраїнської міської ради та 13 актів – рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради. У звітному періоді прийнято 14 регуляторних актів.

Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності розглянутий 33 сесією міської ради 6 скликання 31 січня 2013 року.

Одним із важливих напрямків роботи виконавчих органів Южноукраїнської міської ради є напрямок у сфері земельних відносин. Земельний фонд міста Южноукраїнська у відповідності до постанови Верховної Ради України «Про встановлення меж міста Южноукраїнська Миколаївської області» складає майже 2,5 тис. гектарів, основна частина яких – землі промисловості та землі житлової та громадської забудови.

Земельний податок та орендна плата за землю – одне з найвагоміших джерел доходів міського бюджету. Протягом звітного періоду прийнято 144 рішення з питань земельних відносин. Надано в оренду та укладено 28 договорів оренди земельних ділянок на площу більше 13 гектарів. Цільове призначення більшості укладених договорів – під розміщення та обслуговування будівель торгівлі. 

Укладено також 14 договорів особистого строкового сервітуту під розміщення та обслуговування тимчасових споруд. 

За період з вересня 2012 року по вересень 2013 року включно загальна сума надходжень до міського бюджету за використання земельних ділянок складає: 14, 5 млн. грн.

Оренда землі є важливою умовою підприємницької діяльності. Від досконалості орендних відносин, зокрема, рівня плати, залежить зацікавленість суб’єктів у розвитку підприємницької діяльності. Для збереження інвестиційної привабливості земель міста Южноукраїнська 30.08.2012 Южноукраїнською міською радою прийнято рішення № 692, яким зменшено орендні ставки для суб’єктів підприємництва. 

Разом з тим, з метою здійснення контролю за надходженням до бюджету орендної плати за земельні ділянки у 2013 році комісією з визначення та відшкодування збитків власникам землі на землекористувачів складено 15 актів за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів. Загальна сума збитків складає 316,5 тис. грн.

Проведено роботу з землекористувачами які сплачували орендну плату за використання земельних ділянок менше 3%, всі виявлені суб’єкти господарювання заключили додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок, щодо приведення процентної ставки у відповідність до чинного законодавства.

Пріоритетним напрямком в роботі міської влади залишаються питання архітектури та містобудування. Так, нагальною необхідністю для міста Южноукраїнська є оновлення Генерального плану міста. Відсутність оновленого Генерального плану гальмує економічний та інвестиційний розвиток міста. В 2012 році на підставі укладеного договору з державним підприємством «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» були виконанні перших два етапи робіт на загальну суму – 95 502,00 грн.

В 2013 році продовжується робота щодо оновлення Генерального плану міста Южноукраїнська – залишилось виконати 4 етапи. 
В міському бюджеті на 2013 рік передбачені кошти в розмірі 403 500,00 грн. на виконання робіт щодо оновлення Генерального плану та проходження його експертизи.

Оновлений Генеральний план міста буде мати детальний план 6-го мікрорайону, який передбачає розміщення змішаної житлової забудови, а саме розміщення багатоповерхової та садибної житлової забудови, а також блоковані житлові будинки (типу таунхаусів), включаючи будівництво житла для реалізації соціальної ініціативи Президента України «Доступне житло».

Внаслідок оновлення Генерального плану міста будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання території міста; найбільш інвестиційно-привабливі території міста з метою створення повноцінного життєвого середовища, а також будуть визначені умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Безперечно, що головним напрямком роботи міського голови, як і передбачено моєю передвиборною програмою, є належне утримання та розвиток житлово-комунальної інфраструктури міста.

В житловому фонді міста в звітному періоді зроблено наступне:
В 2012 році виконаний капітальний ремонт 48 ліфтів в житлових будинках на суму 2366,439 тис. грн., в тому числі: 32 ліфта за рахунок державного бюджету на суму 1600,878 тис. грн., 5 ліфтів за рахунок міського бюджету на суму 254,9 тис. грн. та 11 ліфтів за рахунок коштів орендної плати комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» на суму 513,6 тис. грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету на суму 556,5 тис. грн. виконано капітальний ремонт м’яких покрівель 3-х житлових будинків площею 4460,8 м2.

За рахунок коштів державної субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження відремонтовано майже 1000 м2 внутрішньо-квартальних доріг в 13 дворах міста.

З метою покращання забезпечення житлом мешканців міста проведений конкурс та одержані всі дозвільні документи на виконання робіт з реконструкції гуртожитку №6 під житло за адресою вул. Комсомольська,3.

За кошти приватного інвестора в минулому і цьому році вирішується також питання реконструкції недобудованої 5 школи в житловий комплекс «Шевченківський», де буде побудовано 33 квартири, виконаний благоустрій.

Також в 2012 році влаштований пандус до квартири інваліда-візочника на загальну суму 85,9 тис. грн., виготовлено поручні до 41 житлового під’їзду на суму 26,7 тис. грн.

На прибудинкових територіях міста встановлено 5 дитячих ігрових майданчиків та 5 спортивних майданчиків в 7-ми дворах міста. 
На прибудинковій території житлового будинку по вулиці Дружби Народів 52 влаштовано 12 одиниць спортивних тренажерів під відкритим небом.

В цьому році в житловому фонді міста виконаний капітальний ремонт 26 ліфтів за рахунок міського бюджету та 8 ліфтів за рахунок коштів орендної плати комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання». На сьогоднішній день в роботі ще 3 ліфти. Кошти державного бюджету в цьому році спрямовані на капітальний ремонт напірного та самострумного каналізаційних колекторів.

За рахунок міського бюджету виконується поточний ремонт гуртожитку №1 та поточний ремонт під’їздів житлового будинку за адресою вулиця Миру,16.

Виконаний поточний ремонт квартири №1 житлового будинку по вул.Набережна Енергетиків,17 для організації дитячого будинку сімейного типу.

Вперше (благодійно) учаснику бойових дій у Великій Вітчизняній Війні виконаний ремонт квартири.

Силами комунальних підприємств, на місці будівельного майданчику, виконаний благоустрій прибудинкової території житлового будинку за адресою проспект Леніна,5. Влаштовані лави, урни, квітник, підпірна стінка. В 5 дворах виконаний поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів.

Вперше за останні 10 років виконаний поточний ремонт асфальтового покриття внутрішньоквартальних тротуарів також в 5 дворах. В 6 дворах встановлені дитячі майданчики (26 елементів).

Планується до кінця року:
– в 6-ти дворах влаштувати пристрої для зниження швидкості транспорту, «лежачі поліцейські»;
– влаштувати ліфт в гуртожитку №2;
– встановити спортивний майданчик в дворі міста за адресою Леніна,14- – бульвар Шевченко,3,5;
– виконати капітальний ремонт 20 ліфтів.

В міському тепловому та водо-каналізаційному господарстві за звітний період виконані такі основні заходи:
В 2012 році виконаний капітальний ремонт теплових мереж по вул.Енергобудівників та капітальний ремонт мереж теплопостачання по бульвару Цвіточному.

З метою покращання обліку та для ефективного використання тепла виконана реконструкція магістральних трубопроводів теплотраси АЕС – місто з установкою приладів обліку витрат теплової енергії: 1-н ДУ-500, та 2-а ДУ-300.

В цьому році розпочаті роботи за рахунок міського бюджету з модернізації КНС-2 та господарчо-побутового колектору вздовж вул.Набережна Енергетиків вартістю 736,86 тис. грн. та роботи за рахунок державного бюджету з реконструкції напірної господарчо-побутової каналізації від КНС-3 до стадіону «Олімп» та від стадіону «Олімп» до Ташлицького водосховища вартістю 4000,3 тис. грн. 

Всі ви знаєте, що проблема напірного колектору вперше була означена ще 10 років тому. В останні роки загострилась питання експлуатації самострумного колектору по Набережній Енергетиків. Відключення міста від водопостачання в 2011 році, численні скарги на незручності від саморуйнування каналізаційних мереж мешканців другого мікрорайону міста показали, що зволікати з вирішенням проблем – недопустимо. Тому мною було прийнято рішення про першочерговість здійснення цієї роботи. Уже в цьому році ми винайшли майже 5 мільйонів гривень для капітального ремонту цих мереж. Хочу запевнити громадян міста, що протягом 2014-2015 років ми закриємо це важливе для міста питання.

Крім того, з метою запобігання нещасним випадкам, за рахунок коштів міського бюджету вперше в цьому році придбано 395 шт. кришок люків (з антивандального матеріалу) для закриття каналізаційних колодязів.

Також, з метою ефективного енергозбереження з міського бюджету вперше виділені кошти на придбання устаткування та матеріалів з високою надійністю використання для виконання робіт, пов’язаних з теплоізоляцією зовнішніх мереж системи теплопостачання.
За звітний період багато зроблено у сфері благоустрою міста.

На утримання, поточний ремонт об’єктів благоустрою в 2012 році направлені кошти міського бюджету та субвенцій обласного та державних субвенцій на загальну суму 6821,0 тис. грн.

На капітальний ремонт об’єктів благоустрою в 2012 році направлені кошти міського бюджету у сумі 1832,353 тис. грн.
Також в 2012 році за рахунок коштів обласної та державної субвенції виконаний капітальний ремонт вул. Миру, влаштований карман, розширене та замінене дорожнє покриття. Вперше, за рахунок державного бюджету, виконаний капітальний ремонт дороги по вулиці Молодіжній на суму 711,797 тис. грн.

Проводились роботи по забезпеченню та збереженню технічно-справного і естетичного стану об’єктів благоустрою (замінено 479 електричні лампи, з них 168 енергозберігаючих ламп, замінено 420 метрів кабельних мереж вуличного освітлення та проведено ремонт 24 світильників, виконане технічне обслуговування, поточний ремонт обладнання вуличного освітлення, догляд за зеленими насадженнями міста, прочищено 841 метр труб зливової каналізації.

Для збереження історичної пам’яті країни та вшанування жертв голоду 1932-1933 років встановлено пам’ятний знак «Скорботний янгол».
На виконання програми міського голови ъ«Справами на зустріч людям» у сфері благоустрою у 2012 році:
– виконувались роботи з будівництва скверу на честь пам’яті Т.Г.Шевченка;
– виконаний капітальний ремонт електроосвітлення по вулиці Набережна Енергетиків (встановлено 17 опор) та електроосвітлення дороги «Костянтинівка-Богданівка» (встановлено 35 опор);
– в районі КСК «Олімп» влаштований «Скейт-парк» для молоді;
– відремонтована пішохідна доріжка від вулиці 13 малоповерхової забудови до в’їзду №2 (вулиця 300-річчя Костянтинівки);
– влаштована пішохідна доріжка фігурною тротуарною плиткою по проспекту Леніна;
– відремонтовано 2217,63 м2 доріг загального користування; 
– проводився поточний ремонт урн, лав, інших малих архітектурних форм в місті;

З метою більш ефективного виконання робіт по утриманню об’єктів благоустрою в минулому році придбаний багатофункціональний трактор YTO-404 з різноманітними насадками.

За підсумками щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку» в категорії міст із населенням до 50 тис. чоловік в 2012 році Южноукраїнськ вперше посів четверте місце в Україні серед 18 претендентів. У нас є всі можливості, щоб займати призові місця в Україні, адже в місті постійно фінансуються та поводяться роботи по утриманню доріг, парку, скверів, бульварів, кладовища, пляжу. Ведеться поточний ремонт обладнання вуличного освітлення, догляд за зеленими насадженнями, вивіз сміття. Щорічно виконується горизонтальна розмітка доріг міста, зносяться сухостійні дерева, обрізуються гілля дерев, тощо.

Так на утримання, поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою в 2013 році будуть направлені кошти міського бюджету, обласних та державних субвенцій на загальну суму 8220,8 тис. грн. 

В цьому році в місті виконувався повний викос трави, в тому числі на територіях, які раніше не були закріплені за комунальними підприємствами, а також здійснювався полив вулиць в спекотні періоди.

Вперше 26 та 27 липня цього року в місті було проведено суботник по знищенню карантинного бур’яну – амброзії полинолистої. Вручну видалено амброзію на площі 55759 м2. В акції прийняло участь 97 осіб.

Також з 25.05.2013 по 03.06.2013 в місті працювали представники міжнародної благодійної організації «Чотири лапи». За період роботи волонтерів на території міста 162 безпритульні тварини було стерилізовано, вакциновано, щеплено від сказу, проведено лікування та чіповано.

На жаль, проблема безпритульних собак в місті остається гострою та потребує нагального вирішення в рамках діючого законодавства.
Більшість робіт на об’єктах благоустрою сьогодні в стадії активного виконання. Маємо надію, що до вже введеним в експлуатацію в цьому році:
– 1524,4 квадратним метрам відремонтованого дорожнього покриття вулиць загального користування;
– 7 одиницям малих архітектурних форм на міському пляжі;
– капітально відремонтованої тротуарною плиткою пішохідної доріжки в сквері №2;
– влаштованим по проспекту Леніна 16 з’їздам, для людей з обмеженими фізичними можливостями;
– висадженим по розділовим смугам проспекту Леніна, вулиці Миру та вулиці Парковій 2024 одиницям саджанців троянд та 7 тисячам цибулин тюльпанів –
додадуться нові об’єкти.

За рахунок коштів обласної та державної субвенції на загальну суму більше мільйона гривень до кінця року планується виконання таких робіт:
– улаштування світлофорного об’єкту на перехресті проспекту Леніна до вулиці Енергобудівників;
– влаштування вуличного освітлення по вулиці Молодіжній з енергозберігаючими ліхтарями та вулиці Набережній Енергетиків з застосуванням фотоелектричних сонячних модулів;
– продовження капітального ремонту вулиці Миру встановлення огорожі та встановлення дорожніх знаків.
За рахунок коштів міського бюджету до кінця року планується виконати наступні роботи на загальну суму 341,105 тис. грн.:
– встановити 5 одиниць біотуалетів по місту;
– встановити додатково 20 одиниць урн;
– встановити 6 одиниць нових зупинок громадського транспорту;
– встановити дитячі та спортивні майданчики на територіях загального користування малоповерхової забудови та пляжу в кількості 17 елементів.

Сьогодні для вирішення проблем южноукраїнців ми намагаємося задіяти всі наші можливості та резерви. Благодійність, соціально відповідальний бізнес, державно-приватне партнерство, спонсорську допомогу тощо.

Так в цьому році за нашим сприянням та за численними зверненнями громадян без залучення коштів міського бюджету виконано поточний ремонт дорожнього полотна від Арбузинського повороту до бувшого пенькозаводу, вирішено питання з дорожнім покриттям до кооперативу «Южний Буг».

Також в цьому році за кошти приватного інвестора вже виготовлена та буде встановлена сортувальна лінія на нашому полігоні твердих побутових відходів, що дасть нам змогу продовжити термін його експлуатації. 

Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".

© 2013-2022 інформаційний сайт "Барометр"
E-mail: [email protected]
Продукція сайту Барометр є його власністю. Публікація та використання матеріалів дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело.

Редакція сайту може не розділяти думку автора та не несе відповідальності за авторські матеріали.

© 2013-2022 сайт "Барометр".
E-mail: [email protected]