Барометр Южноукраїнська міська рада заблокована, за це несуть відповідальність депутати, які об’єднались з ОПЗЖ

Южноукраїнська міська рада заблокована, за це несуть відповідальність депутати, які об’єднались з ОПЗЖ

Просмотров: 9375
22 Вересня 2023, 10:46

На офіційному сайті Южноукраїнської міської ради повідомили про блокування роботи міської ради та депутатських комісій представниками політичних сил «ОПЗЖ», «Сили людей», «Пропозиції» та «ЄС».

Джерело: офіційний сайт міста.

Відповідальність за блокування роботи міської ради та життєдіяльність міста несуть депутати, які обрали шлях шантажу, об’єднавшись з представниками забороненої партії «ОПЗЖ».

Відповідь на звернення групи депутатів Южноукраїнської міської ради від 20.09.2023 року.

Група депутатів Южноукраїнської міської ради від «ОПЗЖ», «Сили людей», «Пропозиції» та «ЄС» звернулась до мешканців громади про начебто «узурпацію» влади в Южноукраїнській міській раді.

На думку цієї групи депутатів представники виконавчої влади, а саме: секретар Южноукраїнської міської ради Олександр АКУЛЕНКО та заступник міського голови Сергій ГОРНОСТАЙ не реєструють рішення, яке вони прийняли за зібранні у ПК «Енергетик».

Повідомляю, що інформація, наведена в зверненні не відповідає дійсності та не ґрунтується на приписах чинного законодавства, що підтверджується наступним.

Згідно зі статтею 19 Конституції України посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати міської ради зобов’язані діяти виключно в спосіб та порядку, передбаченому Конституцією України та Законами України.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.46) визначено, що сесія міської ради скликається міським головою, а у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесія ради скликається секретарем міської ради.

У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій статті 46 цього Закону (міський голова або секретар міської ради), у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті (не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради), або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Виключно повноваженнями секретаря міської ради у разі відсутності міського голови відповідно до ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є організація підготовки сесії ради, забезпечення оприлюднення проєктів рішень ради, скликання сесії ради, ведення сесії ради та підписання рішень ради.

Отже, депутати міської ради наділені правом самостійно скликати та проводити сесію міської ради, але виключно у випадку, якщо їх попередньо направлена вимога про проведення такої сесії не була задоволена міським головою або особою, що виконує його повноваження.

Підстави для скликання позачергової сесії Южноукраїнської міської ради були відсутні з наступних підстав:

Відповідно до статті 20 Регламенту окрім чергових сесій ради, визначених планом роботи ради, ініціатори в порядку визначеному законом можуть скликати позачергові сесії ради за необхідністю. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються міському голові  з визначенням питань і з проєктами документів, розгляд яких пропонується.

Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подається з проєктом рішення згідно з вимогами регламенту (ч.4 ст.21). Проєкти рішень проходять попереднє оприлюднення на офіційному сайті Южноукраїнської міської ради з метою обговорення громадськістю, депутатами, постійними комісіями, іншими зацікавленими сторонами.

Згідно зі ст.23 Регламенту підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, організовує секретар міської ради. Проєкти рішень, які подаються для розгляду на сесії, попередньо погоджуються заступниками міського голови за напрямками роботи, секретарем міської ради, представником (юрисконсульт, адвокат) суб’єкта надання юридичної (правової) допомоги, начальником відділу забезпечення депутатської діяльності апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету та начальником фінансового управління Южноукраїнської міської ради у разі необхідності.

Візування проєкту рішення є обов’язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші  у формі зауважень до проєкту рішення або окремої думки. У випадках, коли авторами проєкту рішення є депутати, депутатські фракції (групи) або  постійні комісії міської ради – отримання погоджувальних підписів (віз) здійснюється відділом забезпечення депутатської діяльності апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету (ч.7 ст.23).

Проєкти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного сайту Южноукраїнської міської ради з метою їх оприлюднення не пізніше як за 10  робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття (ч.9 ст.23).

Жодна із перелічених вимог нормативно-правових актів, які є основою діяльності депутатів міської ради, виконана не була.

І найголовніше, підстави для звільнення секретаря міської ради Олександра АКУЛЕНКО відсутні. Окрім вашого бажання захопити виконавчу владу в місті.

Незважаючи на той факт, що секретарем Южноукраїнської міської ради була скликана 39-та сесія на 14.09.2023 року, депутат від забороненої партії «ОПЗЖ» Анжела САВАСТРУ заздалегідь винайняла в оренду зал для поминальних обідів у ПК «ЕНЕРГЕТИК» для проведення власної псевдо-сесії 05.09.2023 року.

Про проведення псевдо-сесії Южноукраїнської міської ради о 17:30 05.09.2023 в приміщенні ПК «ЕНЕРГЕТИК» Анжела САВАСТРУ не повідомила Южноукраїнську міську раду та 13 депутатів міської ради. Такі дії депутата Анжели САВАСТРУ якраз і містять ознаки злочину, передбаченого ст. 351 КК України – перешкоджання законній депутатській діяльності та є тією самою «узурпацією» влади.

Група депутатів-підписантів повністю ігнорує статтю 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якою визначено, що ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження. При цьому рада не може на себе перебирати функції та компетенцію посадової особи (у даному випадку секретаря міськради, яка виконує повноваження міського голови), яка очолює раду, та лише ця особа компетентна здійснювати організаційні функції щодо призначення, ведення, закриття, пленарних засідань.

Звертаю увагу групи депутатів – підписантів відкритого звернення на те, що до повноважень органів Національної поліції не входить реєстрація та оприлюднення рішень міських рад. Тому висловлення ними вимог до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про реєстрацію та оприлюднення рішень міської ради є яскравим прикладом незнання законодавства.

Про незнання законодавства та відсутність розуміння нормативних актів, прийнятих цими ж депутатами, свідчить і ігнорування частини 15 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», порядок роботи сесії визначаються Регламентом ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Дотримання Регламенту Южноукраїнської міської ради VІІІ скликання є обов’язковим для всіх депутатів міської ради, міського голови, органів ради, всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Южноукраїнської громади.

Щодо твердження про те, що «заступник міського голови Сергій Горностай взявши під керівництво уповноважений за публікації на офіційному сайті відділ виконавчого комітету під особистий контроль, напряму перешкоджає депутатській діяльності» зазначу, що згідно з розподілом функціональних обов’язків між секретарем міської ради та заступниками міського голови, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій ГОРНОСТАЙ не мав, та не має жодного відношення до оприлюднення рішень міської ради, а тому не може перешкоджати депутатській діяльності.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 50 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», прямо визначено, що забезпечення оприлюднення проєктів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є виключні повноваження секретаря міської ради.

Серед депутатів, які приймали участь у незаконному зібранні 05.09.2023 року та візували незаконне псевдо-рішення, є три адвоката. Відповідно до ст. 32 Припинення права на заняття адвокатською діяльністю ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», може бути подана заява до кваліфікаційної комісії у разі грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України. Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради вправі ініціювати таке подання по факту незаконних дій групи депутатів.

Разом з тим, хочу зазначити, що навіть у разі реєстрації Дениса Кравченко керівником міської ради у незаконний спосіб нотаріусом або державним реєстратором на підставі псевдо-рішення на псевдо-сесії, унеможливлює виконання так званих рішень ради посадовими особами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, оскільки секретар міської ради Олександр АКУЛЕНКО перебуває в трудових відносинах з установою і не може бути звільнений з займаної посади на підставі псевдо-рішень.

Твердження про той факт, що вас більшість, не дає вам право діяти у незаконний спосіб. Спроба групи депутатів перетворити більшість на «рішення ради», прийняте у незаконний спосіб, буде нікчемною завжди.

Своїми діями група депутатів поставила під загрозу життєдіяльність Южноукраїнської територіальної громади. Блокується робота міської ради та постійних депутатських комісій.

Відповідальність за це несуть депутати, які обрали шлях шантажу, об’єднавшись з представниками забороненої партії «ОПЗЖ».

Звертаюсь до депутатів, обраних від проукраїнських партій: «ЄС», «Сила людей» та «Пропозиція» – припиніть служити «ОПЗЖ».

Незважаючи на той факт, що серед депутатів «ОПЗЖ» є керівники ВП ПАЕС, а більшість з вас там працюють або залежні – не бійтесь, станьте на сторону громади. «ОПЗЖ» – це ворог, який привів війну в нашу країну, а депутати від цієї партії якщо б любили і поважали свою країну, написали б заяву та склали мандат. Жоден з депутатів «ОПЗЖ» в Южноукраїнській міській раді цього не зробив! Натомість вони намагаються захопити владу в місті вашими голосами. Не ганьбіть себе, не стійте поряд з ними, це огидно виглядає. Подумайте про свою репутації.

В черговий раз закликаю повернутися до роботи виключно у законному руслі.

Заступник міського голови Южноукраїнська, Сергій ГОРНОСТАЙ

Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".

© 2013-2022 інформаційний сайт "Барометр"
E-mail: [email protected]
Продукція сайту Барометр є його власністю. Публікація та використання матеріалів дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело.

Редакція сайту може не розділяти думку автора та не несе відповідальності за авторські матеріали.

© 2013-2022 сайт "Барометр".
E-mail: [email protected]